Parametry i oznaczenia

Odpowiednią żarówkę wybiera się na zasadzie doboru odpowiednich parametrów.

Moc znamionowa i moc odpowiednika

Każda żarówka LED ma określoną moc znamionową jest to parametr, który pokazuje nam ile żarówka pobiera energii, wyrażany jest w Watach. Niektórzy Moc znamionową żarówki traktują jako informacje o tym, jak mocno ona świeci. Jest to błąd ponieważ to od użytych podzespołów (zasilacze, rezystory, diody) zależy z jaką efektywnością będzie świeciła żarówka.

Moc odpowiednika określa stosunek poboru mocy (moc znamionowa) do możliwości odwzorowania mocy świetlnej tradycyjnej żarówki. Ogólnie przyjmuje się, że 1W żarówki LED odpowiada 10W żarówce tradycyjnej (+/- 5W), przy czym powyżej 5W wartość odpowienika w stosunku do mocy maleje.

Strumień świetlny oraz sprawność świetlna

Ważnym parametrem jest też strumień świetlny. Jest to wielkość (podawana w lumenach) określająca całkowitą moc światła emitowanego przez żarówkę LED. Myśląc prosto – im więcej lumenów tym żarówka będzie świeciła jaśniej!

Mając już wartość lumenów bardzo prosto możemy obliczyć następny parametr, czyli sprawność świetlną. Sprawność świetlną oblicza się poprzez podzielenie mocy znamionowej przez ilość lumenów.

Np. żarówka która pobiera 7W i świeci strumieniem świetlnym równym 800 lumenów sprawność świetlną ma na poziomie ok 110 lm/W. Jest to już bardzo wysoka sprawność świetlna i możemy być pewni, że żarówka posiadająca tak wysoką sprawność świetlną będzie świeciła długo i jasno.

CRI oraz barwa światła

Ważnym aspektem wyboru oświetlenia jest współczynnik oddawania barw czyli CRI. CRI (color render index) Wyrażony jest liczbą z przedziału od 0 (dla światła monochromatycznego) do 100 (dla światła białego - widmo ciągłe). Określa, jak dobrze postrzegane są barwy oświetlonych przedmiotów. Im współczynnik ten jest wyższy, tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej. Niskim współczynnikiem CRI charakteryzują się np. niskoprężne lampy sodowe, a wysokim swiatło słoneczne. Warto szukać żarówki z jak najwyższym parametrem CRI, najlepiej w granicach 80.

Barwy światła, a właściwie temperatury barwy światła produktów dosępnych w sklepu MAX-LED dzielą się na barwę ciepłą, neutralną i zimną (zgodnie z normą PN-EN 12464-1).

- Warm White LED - Dioda generująca światło białe ciepłe (według normy PN-EN 12464-1 jest to temperatura barwowa poniżej 3300 K). Diody ciepłe mają najbardziej zbliżoną temperaturę barwową do światła żarówki.
- Neutral White LED - Dioda generująca światło białe neutralne (według normy PN-EN 12464-1 jest temperatura barwowa 3300 K - 5300 K). Diody neutralne mają najbardziej zbliżoną temperaturowe barwową do światła księżyca lub światła emitowanego przez lampy ksenonowe.
- Cool White LED - Dioda generująca światło białe zimne (według normy PN-EN 12464-1 jest to temperatura barwowa powyżej 5300 K). Temperatura barwowa diody zimnej przypomina temperaturę barwy światła dziennego lub światła latarki.

Stopień ochrony, klasa efektywności energetycznej oraz recykling

Oznaczenie IP informuje nas o stopniu ochrony taśmy. Składa się z liter IP i dwóch cyfr, gdzie pierwsza oznacza zabezpieczenie przed ciałami stałymi, a drugi oznacza zabezpieczenie przed wodą. Więcej na temat Klasy szczelności można przeczytać tutaj.

Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A+++ do G, gdzie klasa A+++ umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne.

Żarówki LED złożone są z różnych układów elektrycznych, dlatego nie powinny być normalnie usuwane z regularnymi odpadami domowymi. Zawarte na pudełku logo w postaci przekreślonego pojemnika na śmieci informuje nas, że należy zużytą żarówkę oddać do sklepu z artykułami oświetleniowymi lub punktu zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego.

Certyfikaty

Żarówki LED wypuszczane na rynek muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i normy do nich odnoszące.

Pierwszym certyfikatem jest certyfikat CE. Oznakowanie CE wskazuje na zgodność produktu z przepisami UE i w ten sposób ułatwia swobodny przepływ produktów na rynku europejskim. Umieszczając znak CE na wyrobie, producent oświadcza na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania prawne w zakresie oznakowania CE. Oznacza to, że produkt może być sprzedawany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG - 28 państw członkowskich UE i kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Dotyczy to także produktów wytworzonych w innych krajach i sprzedawanych w EOG.

Kolejnym certyfikatem, a w zasadzie dyrektywą, którą powinny posiadać żarówki LED to RoHs. RoHS (and. Restriction of Hazardous Substances) jest to unijna dyrektywa, która zakłada, że nowy sprzęt elektroniczny wprowadzany do obiegu na terenie Unii Europejskiej począwszy od 1 lipca 2006 nie będzie zawierał materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) i polibromowego eteru fenylowego (PBDE). Dlatego też mówi się, że żarówki LEDowe nie wpływają szkodliwie na środowisko zewnętrzne.